Általános szerződési feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ariel International Kft (továbbiakban: Vállalkozás) által a https://www.fahidieva.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybe vételének feltételeit, valamint Vállalkozás és a szolgáltatásokat igénybe vevőt Fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen szabályzat folyamatosan elérhető és letölthető a következő hivatkozásról: [https://www.fahidieva.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/]

A jelen dokumentum alapján magyar nyelven létrejött szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Vállalkozás nem iktatja,

A Vállalkozás nem veti alá magát magatartási kódexnek.

VÁLLALKOZÁS ADATAI

 • Név: Ariel International Kft
 • Képviseli:  Mihály György ügyvezető
 • Székhely:  2009 Pilisszentlászló, Rózsahegy utca 30
 • Email: Kérjük, használja az űrlapot
 • Cégjegyzékszám:  13 09 106160
 • Adószám:  12196788-2-13
 • Tárhelyszolgáltató:
  Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
  Telefon: +36 1 789 2 789
  FAX: +36 1 789 3 789
  E-mail: supporttarhely.eu

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint az ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) törvény, az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország  területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Honlapon található elektronikus áruházon keresztül történik. A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy a honlapon található bármely tartalmat előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy a honlap hozzáférhetőségét megszüntesse.

A jelen ÁSZF 2019. január 31-én lép életbe és visszavonásig hatályos. A Vállalkozás jogosult bármikor egyoldalúan módosítani az ÁSZF feltételeit. A módosításokról a Vállalkozás a Fogyasztókat a Honlapon keresztül tájékoztatja.  

A Vállalkozás fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. A weboldalon megjelenő tartalmakat felhasználni, tárolni vagy értékesíteni csak a Vállalkozás és a https://www.fahidieva.hu/szerzoi-jog/ oldalon megjelölt szerzők írásos hozzájárulása birtokában megengedett.

 

A VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI

A https://www.fahidieva.hu oldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A megrendelés elküldésével a Fogyasztó és a Vállalkozás között online szerződés jön létre, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel.

A megrendelés a felhasználók számára regisztrációval lehetséges. A regisztráció során a program automatikusan generál egy nevet és jelszót a vásárló részére. A rendelést a fogyasztó a saját fiókjából követheti, ahol módosíthatja az adatait is. A fiókot fogyasztó a megrendelés után bármikor törölheti.

A megrendelés véglegesítését követően a szerződés szabadon és következmény nélkül 14 napig módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség, a jelen ÁSZF elállásról és felmondásról szóló szekciójában részletezett feltételek szerint.

A Honlap működésével, a megrendeléssel, szállítással, és a fizetés folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések, illetve panasz esetén az alább megadott elérhetőségeken állunk rendelkezésére:
Személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Fogyasztó kizárólag emailben tudja felvenni a kapcsolatot a Vállalkozással.
Üzenetküldéshez használja a https://www.fahidieva.hu/kapcsolat oldalon található űrlapot.

 

A VÁSÁRLÁS  LÉPÉSEI

Fogyasztó a szerződést a honlapon található megrendelő űrlap kitöltésével és elküldésével elektronikus úton köti meg.

 1. A Honlapon megvásárolható termékek jellemzőit a termékek információs oldalán, a Honlapon lehet megismerni. Ha a termékekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, emailben felveheti velünk a kapcsolatot, és örömmel tájékoztatjuk. Ehhez haszálja a https://www.fahidieva.hu/kapcsolat oldalon található űrlapot.

A termékek ára mindig a kiválasztott termékek mellett feltüntetett összeg, amely már tartalmazza az általános forgalmi adót. Az árak magyar forintban (HUF) vannak feltüntetve.

A Honlapon feltüntetett árak változtatásának jogát a Vállalkozás fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a korábbi megrendeléseket nem befolyásolja.

 1. A Honlapon kiválasztott termékeket Fogyasztó a “Kosárba rakom” gombra kattintva a kosarába teheti. Ezután a program átirányítja a Kosár oldalra. Folytathatja a böngészést a nélkül, hogy a kosár tartalma törlődne, vagy véglegesítheti a megrendelést.

A kosár tartalmát Fogyasztó a Honlap menüjében a “Kosár” hivatkozásra kattintva bármikor megtekintheti, módosíthatja, illetve a kosarat ki is ürítheti.

 1. A “Tovább a megrendeléshez” gombra kattintva Fogyasztó a Megrendelés oldalra kerül. Számlázási és szállítási adatainak megadása után választhat szállítási és fizetési módot, melyek a következők:

Magyarországra történő szállítás esetén:

1: Foxpost csomagautomata. Fogyasztó a csomagot a választott csomagautomatából veheti át, és választhat előre vagy a helyszínen fizetés között.

2: Házhozszállítás. A csomagot a Foxpost segítségével szállítjuk házhoz. Választható előre fizetés átulalással vagy PayPal-lal (bankkártyás) és a helyszínen fizetés (utánvét). 

Ha külföldről szeretne rendelni, kérjük írjon nekünk. A Kapcsolat oldalon található űrlappal küldhet nekünk üzenetet.

A megrendelést a Honlapon keresztül csak akkor lehet elküldeni, ha Fogyasztó a számlázási adatoknál valamennyi kötelező mezőt kitölti.

Fogyasztó köteles a saját, valós adatait megadni. Valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Vállalkozás kizárja felelősségét, amennyiben Fogyasztó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Vállalkozást Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok miatt bekövetkező teljesítési, illetve szállítási késedelemért vagy egyéb problémáért felelősség nem terheli.

 1. A megrendelés véglegesítése előtt Fogyasztót arra kérjük, hogy fogadja el jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.

A választott fizetési módtól függően, ekkor a program vagy átirányítja Fogyasztót a PayPal fizetési felületre, vagy a megrendelés elküldhető.

A PayPal fizetési felületen Fogyasztó módosíthatja az adatait, vagy fizetés nélkül visszaléphet a honlapra, a kosár tartalmának módosításához vagy másik fizetési mód választásához.

 1. A válaszott fizetési módtól függően a fizetés után, illetve a “Megrendelés elküldése” gombra kattintva Fogyasztó véglegesíti a megrendelést, amellyel a szerződés létrejön, és amely fizetési kötelezettséget jelent.

Mielőtt megrendelését véglegesíti, Fogyasztó bármikor visszatérhet az előző lépésekhez, így javítani tudja a bevitt adatokat, illetve módosíthat a kosár tartalmán.

 1. A megrendelést Szolgáltató/Kereskedő/Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja.
 2. A megrendelés után a válaszott fizetési módtól függően megkezdjük a rendelés feldolgozását. A rendelés állapota a Menüben a “Fiókom” menüpontra kattintva nyomon követhető.

FELMONDÁSI JOG

 

Fogyasztó a megrendelés elküldésétől számítva 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ha pedig a terméket már kézhez kapta, jogosult 14 napon belül indokolás nélkül meggondolni magát.

 

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor Fogyasztó a megrendelőlapot elküldte, illetve amelyen Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

Ha Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát két módon juttathatja el Hozzánk:

1: postán az alábbi címre: Ariel International Kft. 2009 Pilisszentlászló, Rózsahegy utca 30.

2: Fogyasztó internetes oldalunkon is [https://www.fahidieva.hu/elallas-es-felmondas] kitöltheti az elállási/felmondási űrlapot. Ha Fogyasztó emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését elektronikus levélben haladéktalanul visszaigazoljuk Fogyasztónak.

 

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni

 

Fogyasztó köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Fogyasztó viseli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

KELLÉKSZAVATOSSÁG ÉS TERMÉKSZAVATOSSÁG

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?

Fogyasztó az Ariel Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Fogyasztót kellékszavatossági igénye alapján?

Fogyasztó – választása szerint– a jogszabályok alapján az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen. Ez annyit jelent, hogy jelen esetben Fogyasztó kicserélést kérhet. Ha a kicserélést nem kérte, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását.

Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó kellékszavatossági igényét?

Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Fogyasztó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Ariel Kft vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Fogyasztó a termékszavatossági jogával?

A termék (könyv) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, jelen esetbn kicserélését.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A PANASZKEZELÉS RENDJE

Amennyiben Fogyasztónek panasza merül fel a Honlapon nyújtott szolgáltatással vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatban, úgy azt előterjesztheti az alábbi elérhetőségeken:

Emailben, a Kapcsolat (https://www.fahidieva.hu/kapcsolat/)  oldalon található űrlappal.

Az írásbeli panaszt Vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja. Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi.

Amennyiben a panaszt Vállalkozás elutasítja, és a fogyasztói jogvita a Vállalkozással való tárgyalások során nem rendeződik, Fogyasztó az alábbi jogérvényesítési lehetőségek közül választhat:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
 • Egyedi illetve polgári jogvita esetén Fogyasztónek joga van a lakóhelye szerint illetékes Békéltető testülethez fordulni.
  A békéltető testületek elérhetőségéről és eljárásáról itt tájékozódhat:
  https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
  A testületek elérhetőségét jelen ÁSZF 1.sz. mellékletében is megtalálja.
  A békéltető testület hatáskörébe a szolgáltatások
  minőségével, biztonságosságával valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.
 • Bírósági eljárás. Ügyfél/Felhasználó/Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

SZERZŐI JOG

A honlapot üzemelteti: Ariel International Kft
Üzemeltető fenntart magának minden jogot a fahidieva.hu oldalon megjelenő tartalmak, valamint honlap terjesztésének tekintetében.

Plisszentlászló, 2023. szeptember 14.

 1. sz melléklet:

Békéltető testületek elérhetősége:

 • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501- 500 Fax száma: (76) 501-538 Név: Mátyus Mariann E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
 • Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152 Név: Dr. Bodnár József E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
 • Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Fax száma: (66) 324-976 Név: Dr. Bagdi László E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 8 8 WebShopJog.hu - ÁSZF - 2018. Fax száma: (46) 501-099 Név: Dr. Tulipán Péter E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
 • Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Név: Dr. Baranovszky György E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
 • Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Név: Dékány László, Jerney Zoltán E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;
 • Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312 Név: Kirst László E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218 Név: Horváth László E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-749 Fax száma: (52) 500-720 Név: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: info@hbkik.hu;
 • Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 Név: Pintérné Dobó Tünde E-mail cím: tunde@hkik.hu;
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005 Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 Név: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
 • Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 Név: Dr. Pongó Erik E-mail cím: nkik@nkik.hu;
 • Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1)-269-0703 Fax száma: (1)-269-0703 Név: dr. Csanádi Károly E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
 • Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 Név: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu;
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420- 180 Fax száma: (42) 311-750 Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
 • Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23- 25. Telefonszáma: (74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456 Név: Mátyás Tibor E-mail cím: kamara@tmkik.hu; Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356 Fax száma: (94) 316-936 Név: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu 9 9 WebShopJog.hu - ÁSZF - 2018.
 • Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008 Fax száma: (88) 412-150 Név: Dr. Óvári László E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu
 • Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513 Fax száma: (92) 550-525 Név: dr. Koczka Csaba E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu